Doğru anlamak için doğru algıyalayabilmek gerek

Dr. Paul Ruskin, öğrencilerine yaşlanmanın psikolojik belirtilerini öğretirken onlara şu olayı okudu:

Sanat Okulu Açıldı

Sanat o kadar geniş ve kapsamlı bir alan ki, ne yazık ki bu alanları detaylı olarak işleyen ve anlatan bir web sitesi bulmak imkansız

http://www.sanatokulu.com

adresi sanırım bu alanda bir başlangıç yapmayı hedefliyor

Hayırlı olsun

ŞÂİBESİZ VE FAZİLETLİ İDARECİ

Halîfe Ömer İbni Abdülaziz hazretlerine bir rahle lâzım olur. Hizmetçisi Müzâhim'e emreder:

- Devlet işini bitirdikten sonraki boş zamanlarımda Kur'an okumak istiyorum. Üzerine Kur'ân-ı Kerîm'! koyup da rahatça okuyabileceğim bir rahle satın al da getir bana. Müzâhim çarşı-pazar dolaşır, ama hazır yapılmış bir rahle bulamaz. Hemen hazînenin ambarın-daki tahtalar aklına gelir. Kısa zamanda kestiği tahtalardan yaptığı bir rahleyi getirip Halîfe'nin önüne koyar:

- Buyur yâ Emîre'l-Mü'minîn, rahle! Halîfe rahlenin fiyatını sorar.

Deprem anında korunma yolları nelerdir

Depremler hayatımızın bir parçası, depremden korkarak yaşamak yerine depremle barışık olmak gerekiyor.

Depremle barışabilmek için de dikkat etmemiz gereken noktalar var:

1. Ev bina gibi yerlerde iken deprem olursa, hafifçe ezilecek ve yanında boşluk bırakacak bir kanepenin veya geniş ve büyük bir eşyanın yanında durulur.

2. Ahşap evler deprem anındaki en güvenli yapılardır. Bina çökerse geniş boşluklar meydana gelir.

3. Eğer yataktayken deprem olursa, basitçe yuvarlanarak yataktan düşülür. Yatağın çevresinde güvenli bir boşluk olur.

BAŞARILI İNSANIN SIRRI

İnsanlar, sahip oldukları kabiliyet ve istidatları, çoğu zaman dikkate almadıkları için, geliştirmeyi de düşünmezler. Fakat uzmanlara göre bu mahâretler, hayatımızdaki başarılarımızın artmasını sağlar. "literatür" isimli tıp dergisi, Temmuz 99 sayısında, başarılı insanların ortak noktalarını değerlendirmiş. İşte başarılı insanların bazı hasletleri:

> Günlük hayatlarında doğru karar verebilen, lüzumsuz detay ve düşüncelerle uğraşmayarak meselelerin özüne inebilen, akl-ı selim sahibi (sayduyulu) kişilerdir.

Yöneticilikte Püf Noktalar

> İyi bir idareci olmanın ilk şartı çok çalışmak değil, çok iyi bir ekip kurmaktır. Yapacağımız işin, göreceğimiz hizmetin vaziyetine-hususiyetine göre adam seçmeli; âmiyâne tâbirle, ata et, ite ot vermemeli. Eğer buna dikkat edilmezse, yani güzel bir yiyecek diye ata et verilirse; ata da, ete de yazık olur.

Neden başarılı olamıyoruz

Neden başarılı olamıyoruz? Çünkü, plan yapmadan işe atılıyor, gözümüz korkunca da çekiliyoruz! Negatif (menfî-olumsuz) düşünüyor, işi kitabına uyduruyor, mâzeretlere sığınmayı seviyoruz.

Biyografi okumayı sever misiniz? Hani çocuklukları kir-pas içinde geçen; ama gençlik yıllarında ne kadar parlak bir insan olduklarına dâir ilk ipuçlarını veren; daha sonra da önemli başarılarıyla gözlerimizi yuvalarından fırlatan devlet adamları, meşhur yazarlar, müthiş hatipler, şâirler ve dehâ çapında ressamlar... vardır.

Çalışmak üzerine atasözleri

> Sekiz günlük ömre dokuz günlük nafaka ister.

> Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

> İşleyen demir ışıldar.

Tekrar Tekrar Okumak

Bir toplantı esnâsında, Kastalânî diye meşhur olan Muslihiddin Mustafa Efendi (v. 1495), İbn-i Sînâ'nın Kânun isimli eserinden bahsedince orada bulunan Hocazâde (Muslihiddin Mustafa Bursalı, v. 1488):

- Kânun'u tamamı ile mütâlaa ettiniz mi ki ondan bahsedersiniz, deyince Kastalânî merhum:

- Evet, İbn-i Sînâ'nın cümle musannefâtını (bütün eserlerini), husûsan Şifâ nâm kitâbını mütâlaa ettim, der.
Bu defa Kastalânî, Hocazâde'ye:

- Siz dahi Kânun, Şifâ gibi eserleri mütâlaa ettiniz mi, yoksa bu ilimlerden mahrum mu oldunuz? deyince Hocazâde:

Karizmatik Liderin Özellikleri

Karizmatik liderlerin en mühim hususiyetlerinden biri, "geleceğe dönük vizyon sahibi olma"larıdır.

Geleceğe dönük vizyon sahibi olmak; müesseselerin veya cemiyetlerin geleceğiyle alâkalı olarak, devamlı yeni fikirler geliştirmeyi... Maksatları, gâyeleri ve stratejik tekâmülleriyle ilgili olarak görüşler ortaya koymayı... İstikbâlde doğabilecek sıkıntılar veya imkânlar hususunda basîret sahibi olmayı gerektirir.

Son yorumlar