İdarede Otorite Kullanmak

İdâreciler, otorite kullanırken oldukça dikkatli davranmalıdırlar! Zira idâre olunanlar, umumiyetle, idâreciler, çoğu zaman otoritelerini göstere göstere kullanma yanlısıdırlar, diye düşünürler...

O bakımdan hiçbir idâreci, idaresi altındaki insanlar karşısında otoritesini isbat etmeye çalışmamalıdır. Onlar sizin kim olduğunuzu zâten biliyorlar. Eğer size direnmişlerse, ortada otoriteden çok bir itimat (güven) problemi vardır. Bunu halletmeye bakın. Onları müttefikiniz hâline getirmeye muvaffak olabiliyorsanız, iyi bir idarecisiniz demektir. Onun için mutlaka size itimat etmelerini, güvenmelerini temin edin. İşler-hizmetler güvensizlik esasına göre yürütülse bile, çalışma hayatı mutlaka emniyet ve itimat odaklı olmalıdır. Bir insan defalarca veya senelerce denenmez. Muayyen bir zaman ve zeminde deneyip mutemet olduğuna karar verdikten sonra, artık ona karşı takınılacak tavır, itimat esasına dayanmalıdır.

Lider-idareci olabilmek...

İdâreciyi lider-idâreci yapan hasletlerin başında, geliştirmeci olmak yani yapılan işi, görülen hizmeti tekâmül ettirmek, daha ileri noktalara götürmeye, inkişâf ettirmeye çalışmak gelir.
Lider-idâreci, beraber çalıştığı insanların şahsî gelişmelerine yardımcı ve önayak olan insandır. Onlara itimat eder, onların kendisine itimat etmelerini sağlar. Bunun için de onlarla çok net ve sarih konuşur. Her tarafa çekilebilecek müphem ve muğlak, karışık ve kapalı sözler sarf etmez. Dobra dobra konuşur; ama kimseyi incitmez, gücendirmez. Kaba söz söylemez.

Lider-idâreci, idâresi altındakilerin, yaptıkları iş ve hizmetlerdeki muvaffakiyetlerini-başarılarını takdirden geri durmaz. Onlara, önemli olduklarını hissettirir; ama şımartmamaya da gayret eder. Zira bazı zayıf karakterli insanlar, kendilerine bir iki hoş ve güzel sözler söylenip iltifat edildi mi, hemen, "Ne oldum delisi!" oluverirler.
Lider-idareci, idaresi altındakilerle kendi arasına mantıklı sınırlar koyar... Ve o sınırları aşmayanları, kat'iyyen gelişigüzel cezalandırmaz. Bilakis zaman zaman formasyonlarına münâsip tarzlarda mükâfatlandırır.
Kısacası lider-idâreci, idaresi altındakileri çalıştırmanın usûllerini bildiği gibi, onları mutlu etmenin yollarını da, kendisini neticeye götürecek metodları da bilir.

Kaynak: mozel@yenisafak.com, Yeni Şafak

0 comments on İdarede Otorite Kullanmak

  Yeni yorum gönder

  Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

  Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

  CAPTCHA
  This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
  Image CAPTCHA
  Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar